Dom Kultury "Wygoda"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Dom Kultury "Wygoda" > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Domu Kultury "Wygoda"

Dom Kultury "Wygoda" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Domu Kultury "Wygoda"

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-12.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • brak mapy serwisu

Powody wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Boćkowska - Ciok, [b.bockowska@dkwygoda.waw.pl]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22/812 06 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Komunikacją miejską (autobusy nr 145 i 225), autem, pojazdem jednośladowym.

Autobus linii 145 (początek trasy Rondo Wiatraczna).

Wysiąść na przystanku "Szymańskiego" zlokalizowanego przy ul. Chełmżyńskiej  kierować się do Ul. Podhalańskiej. Z ulicy Podhalańskiej po ok. 350 m skręcić w ulicę Koniecpolską.

Autobus linii 225  - wysiąść na przystanku "Szymańskiego" zlokalizowanego przy ul. Chełmżyńskiej kierować się do Ul. Podhalańskiej. Z ulicy Podhalańskiej po ok 350 m skręcić w ulicę Koniecpolską.

Dojazd PKP/SKM

Przystanek Olszynka Grochowska.

Należy skorzystać ze schodów i z kładki dla pieszych usytuowanych na stacji kolejowej.

Skręcić w lewo w ul. Makowską , następnie po 700 m skręcić w lewo w ul. Podolską, następnie po 700 m kontynuować drogę wzdłuż ul. Podhalańskiej i po ok 110 m skręcić w ul. Koniecpolską.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku przystosowane jest do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd. Szerokość korytarzy dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek jest parterowy - nie ma wind. Możliwy jest wstęp do budynku z psem asystującym. Parking na terenie placówki umożliwia podjechanie pod samo wejście do budynku. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego

 

 
 
Wprowadził Boćkowska-Ciok Beata (Dom Kultury Wygoda) 16-09-2020
Aktualizujący Boćkowska-Ciok Beata (Dom Kultury Wygoda) 16-09-2020
Zatwierdzający Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-09-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-09-2020
Liczba odwiedzin: 202
Rejestr zmian